Polen Canlılığı ve Döllenme

Polen Canlılığı ve Döllenme

Borun bitkilerde en iyi bilinen ve geniş kabul gören fizyolojik fonksiyonlarından biri de, bitkilerin generatif büyüme ve gelişmedeki rolüyle ilgilidir. Bor özellikle polen canlılığı, polen çimlenmesi ve polen tüpü oluşumunda önemli bir rol oynamaktadır. Olasılıkla hücre duvarı oluşumu ve fonksiyonu üzerindeki etkilerinden dolayı Borun, döllenmede kritik bir rol oynayan polen tüpünün sentezi ve gelişimi için mutlak gerekli bir element olduğu ifade edilmektedir.

Çiçeklenmenin azalması ve oluşan çiçeklerin dökülmesi, Bor noksanlığı altındaki bitkilerde sıklıkla görülen bir problemdir. O nedenledir ki, Bor noksanlığında, vejetatif büyüme (yeşil aksam büyümesi) çok az veya hiç etkilenmediği halde, tohum ya da meyve üretimi Bor noksanlığından olumsuz biçimde etkilenmektedir. Nitekim generatif organların kritik noksanlık Bor konsantrasyonu, yapraklar için belirlenen kritik noksanlık Bor konsantrasyonundan çok daha yüksektir. Örneğin çiçeklerin erkek üreme organı stamen (anter) için önerilen kritik noksanlık konsantrasyonu buğdayda 16 ppm ve kolzada 38 ppm iken, bu değerin yapraklarda sırasıyla 1 ve 17 ppm olduğu rapor edilmektedir (Dell and Huang, 1997, Plant Soil, 193:103–120).

Bor uygulamasının çayırüçgülü bitkisinde vejetatif ve generatif büyümeye etkisi (Sherell, 1983)

Yandaki tabloda görüldüğü gibi, artan Bor beslenmesine bağlı olmak üzere bitkilerin vejetatif büyümesi pek etkilenmezken, tohum oluşumunda çok kuvvetli artışlar ortaya çıkmaktadır.

Sonuçlar, bitkilerde generatif dönemde yapraktan Bor gübrelemesinin önemli olabileceğine işaret etmektedir. Ancak, yapraktan yapılacak Bor gübrelemesinin Borun bitki içinde taşınamama sorununda dolayı çok sık tekrar edilmesi gerekebilir. Bu durumda belki de en doğru olan agronomik yaklaşım, çözünürlüğü yavaş olan ve bitki köklerine azar azar Bor bırakan kolemanit gibi yavaş çözünür Bor gübrelemesini dikkate almak olabilir.